Torah Parsha (Portion)

Torah Parshas (portions)
MARCH 2, 2020 ADMIN LEAVE A COMMENT
Bereishit (Genesis)
Bereishit 1:1-6:8

Noach 6:9-11:32

Lech Lecha 12:1–17:27

Vayera 18:1-22:24

Chayei Sarah 23:1-25:18

Toldot 25:19-28:9

Vayetze 28:10-32:3

Vayishlach 32:4-36:43

Vayeshev 37:1–40:23

Miketz 41:1-44:17

Vayigash 44:18-47:27

Vayechi 47:28-50:26

Shemot ( Exodus )
Shemot 1:1 – 6:1

Va’era 6:2-9:35

Bo 10:1-13:16

Beshalach 13:17-17:16

Yitro 18:1-20:23

Mishpatim 21:1-24:18

Terumah 25:1-27:19

Tetzaveh 27:20-30:10

Ki Tisa 30:11-34:35

Vayakhel 35:1-38:20

Pekudei 38:21-40:38

Vayikra ( Leviticus)
Vayikra 1:1-5:26

TzavLeviticus 6:1-8:36

SheminiLeviticus 9:1–11:47

TazriaLeviticus 12:1-13:59

MetzoraLeviticus 14:1–15:33

Acharei MotLeviticus 16:1–18:30

KedoshimLeviticus 19:1–20:27

EmorLeviticus 21:1–24:23

BeharLeviticus 25:1-26:2

BechukotaiLeviticus 26:3-27:34

Bamidbar
BamidbarNumbers 1:1–4:20

NasoNumbers 4:21–7:89

BehaalotechaNumbers 8:1–12:16

ShelachNumbers 13:1–15:41

KorachNumbers 16:1–18:32

ChukatNumbers 19:1–22:1

BalakNumbers 22:2–25:9

PinchasNumbers 25:10–30:1

MatotNumbers 30:2–32:42

MasseiNumbers 33:1–36:13

Devarim
DevarimDeuteronomy 1:1–3:22

Va’etchananDeuteronomy 3:23–7:11

EikevDeuteronomy 7:12–11:25

Re’ehDeuteronomy 11:26–16:17

ShoftimDeuteronomy 16:18–21:9

Ki TeitzeiDeuteronomy 21:10–25:19

Ki TavoDeuteronomy 26:1-29:8

NitzavimDeuteronomy 29:9-30:20

VayelechDeuteronomy 31:1-30

HaazinuDeuteronomy 32:1-52

V’Zot HaBerachahDeuteronomy 33:1-34:12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *